Đáp án đề thi môn Sử kì thi THPT Quốc Gia 2018 của Bộ GD - mã đề 307

Đáp án đề thi môn Sử mã đề 307 kì thi THPT Quốc Gia 2018 được Bộ GD công bố. Các em xem chi tiết ở đây.

Đề thi môn Sử kì thi THPT Quốc Gia 2018 của Bộ GD - mã đề 307

Câu 4: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914), tư bản Pháp ở Việt Nam tập trung vào lĩnh vực nào?

A. luyện kim

B. công nghiệp hóa chất

C. khai thác mỏ

D. chế tạo máy


Dap an de thi mon Su ki thi THPT Quoc Gia 2018 cua Bo GD - ma de 307


Đáp án đề thi môn Sử kì thi THPT Quốc Gia 2018 của Bộ GD - mã đề 307

Dap an de thi mon Su ki thi THPT Quoc Gia 2018 cua Bo GD - ma de 307

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Sử kì thi THPT Quốc Gia 2018 của Bộ GD - mã đề 307

  •