Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 401 của Bộ GD

Các em cùng nhanh tay xem đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Anh mã đề 401 của Bộ GD chính xác nhất tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 401

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới.

Question 12: Our father suggested ……… to Da Nang for this summer holiday

A. to going

B. going

C. go

D. to go


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 401 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 401 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 401 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 401 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 401 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 401

 

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 401 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 401 của Bộ GD

  •