Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 410 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Anh mã đề 410 của Bộ GD chính xác nhất đã được cập nhật chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 410

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới.

Question 7: Maria decided ……. Her education after a gap year

A. conttinuing

B. to continue

C. continue

D. to continuing


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 410 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 410

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 410 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 410 của Bộ GD

  •