Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 411 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Anh mã đề 411 của Bộ GD đã được cập nhật chi tiết, các em cùng tham khảo tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 411

Question 2: Michael rarely returns to his hometown,…..?

A. has he

B. doesn’t he

C. does he

D. hasn’t he


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 411 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 411

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 411 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 411 của Bộ GD

  •