Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 412 của Bộ GD

Đề thi và đáp án THPT Quốc Gia 2018 môn Anh mã đề 412 của Bộ GD được tổ chức thi vào chiều ngày 26/6, các em cùng xem tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 412

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới

Question 19: If our teacher were here now, he …… us with this diffcult exercies

A. would help

B. has helped

C. will help

D. helps


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 412 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 412 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 412 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 412 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 412 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 412

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 412 cua Bo GD


Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 412 của Bộ GD

  •