Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 413 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh mã đề 413 của Bộ GD đã được cập nhật, các em cùng xem và đối chiếu với bài thi của mình nhé

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 413

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới

Question 2: Michael rarely returns to his hometown,…..?

A. doesn’t he

B. hasn’t he

C. does he

D. has he


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 413 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 413 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 413 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 413 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 413 cua Bo GD

Đấp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 413

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 413 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 413 của Bộ GD

  •