Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 415 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Anh mã đề 415 của Bộ GD nhanh và chính xác nhất đã được cập nhật tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 415

Question 13: Candidates are advised to dress formally to make a good … on job

A. impress

B. impressive

C. impressively

D. impression


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 415 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 415

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 415 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 415 của Bộ GD

  •