Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 417 của Bộ GD

Đề thi và đáp án THPT Quốc Gia 2018 môn Anh mã đề 417 của Bộ GD đã được cập nhật chính xác, các em cùng nhanh tay xem tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 417

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới

Question 1: Mary rarely uses social networks…..?

A. doesn’t she

B. isn’t she

C. is she

D. does she


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 417 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 417 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 417 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 417 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 417 cua Bo GD

Đấp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 417

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 417 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 417 của Bộ GD

  •