Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 418 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Anh mã đề 418 của Bộ GD được tổ chức thi vào chiều ngày 26/6, các em cùng xem chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 418

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới

Question 15: Sue rarely misses a change to do voluntary work,…..?

A. is she

B. isn’t she

C. does she

D. doesn’t she


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 418 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 418 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 418 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 418 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 418 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 418

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 418 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 418 của Bộ GD

  •