Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 419 của Bộ GD

Các em cùng nhanh tay xem đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Anh mã đề 419 của Bộ GD nhanh và chính xác nhất tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 419

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới

Question 9: He promised ….. his daughter a new bicycle as a birthday present

A. to buying

B. buy

C. to buy

D. buying


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 419 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 419 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 419 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 419 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 419 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 419

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 419 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 419 của Bộ GD

  •