Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 402 của Bộ GD

Cùng xem đề thi và đáp án THPT Quốc Gia năm 2018 môn Anh mã đề 402 của Bộ GD tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 402

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD được cập nhật phía dưới.

Question 15: Maria decided …. Her education after a gap year

A. to continue

B. to continuing

C. continue

D. continuing


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 402 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 402 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 402 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 402 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 402 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 402

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 402 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 402 của Bộ GD

  •