Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 420 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Anh mã đề 420 của Bộ GD đã được cập nhật chi tiết, các em cùng xem tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 420

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới

Question 3: Her parents rarely let her stay out late,…?

A. do they

B. don’t they

C. does she

D. doesn’t she


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 420 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 420 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 420 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 420 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 420 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 420

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 420 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 420 của Bộ GD

  •