Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 422 của Bộ GD

Các em cùng nhanh tay xem đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh mã đề 422 của Bộ GD tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 422

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới.

Question 6: Her parents rarely let her stay out late,…?

A. doesn’t she

B. don’t they

C. does she

D. do they

 

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 422 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 422

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 422 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 422 của Bộ GD

  •