Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 423 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh mã đề 423 của Bộ GD đã được cập nhật nhanh và chính xác tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 423

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới.

Question 13: Mary rarely uses social networks,…?

A. isn’t she

B. does she

C. doesn’t she

D. is she

 


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 423 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 423

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 423 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 423 của Bộ GD

  •