Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh - Mã đề 424 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh mã đề 424 của Bộ GD đã được cập nhật chi tiết, các em cùng xem và đối chiếu với bài thi của mình nhé!

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 424

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới.

Question 10: Sue rarely misses a change to do voluntary work,…..?

A. doesn’t she

B. isn’t she

C. does she

D. is she


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh - Ma de 424 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 424

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh - Ma de 424 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh - Mã đề 424 của Bộ GD

  •