Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 403 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Anh mã đề 403 của Bộ GD đã được cập nhật, các em cùng xem chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 403

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới.

Questions 16: He promised …….. his daughter a new bicycle as a birthday present

A. buy

B. to buy

C. to buying

D. buying

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 403 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 403 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 403 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 403 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 403 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 403

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 403 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 403 của Bộ GD

  •