Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 404 của Bộ GD

Đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Anh mã đề 404 của Bộ GD được tổ chức thi vào chiều 26/6 đã có đáp án chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 404

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới.

Question 9: Her parents rarely let her stay out late,……..?

A. do they

B. don’t they

C. does she

D. doesn’t


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 404 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 404 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 404 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 404 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 404 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 404

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 404 cua Bo GD


Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 404 của Bộ GD

  •