Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 405 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Anh mã đề 405 của Bộ GD đã được cập nhật, các em cùng xem chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 405

Question 7: Michael rarely returns to his hometown,….?

A. has he

B. doesn’t he

C. does he

D. hasn’t he


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 405 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 405

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 405 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 405 của Bộ GD

  •