Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 406 của Bộ GD

Đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Anh mã đề 406 của Bộ GD với thời gian làm bài 60 phút, đáp án đã được cập nhật chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 406

Question 13: Her parents rarely let her stay out late,……..?

A. doesn’t she

B. does she

C. don’t they

D. do they


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 406 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 406

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 406 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 406 của Bộ GD

  •