Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 407 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Anh mã đề 407 của Bộ GD đã được cập nhật nhanh và chính xác nhất tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 407

Question 5: Mary rarely uses social networkd,….?

A. does she

B. doesn’t she

C. is she

D. isn’t she


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 407 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 407 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 407 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 407 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 407 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 407

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 407 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 407 của Bộ GD

  •