Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 408 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Anh mã đề 408 của Bộ GD đã được cập nhật chi tiết, các em cùng xem tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 408

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới.

Question 12: Sue rarely misses a change to do voluntary work,…..?

A. doesn;t she

B. isn’t she

C. is she

D. does she


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 408 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 408 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 408 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 408 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 408 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2018 - Mã đề 408

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Anh-ma de 408 cua Bo GD


Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Anh-mã đề 408 của Bộ GD

  •