Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa mã đề 217 của Bộ GD

Đề thi và đáp án môn Hóa mã đề 217 THPT Quốc Gia năm 2018 của Bộ GD được tổ chức thi sáng ngày 26/6

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2018 - Mã đề 217

Câu 42: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

A. màu vàng                                                     B. màu hồng

C. màu xanh                                                     D. màu đỏ

Câu 44: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH?

A. Al                          B. Cu                         C. Fe                         D. Ag

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Hoa ma de 217 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Hoa ma de 217 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Hoa ma de 217 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Hoa ma de 217 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2018 - Mã đề 217

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Hoa ma de 217 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa mã đề 217 của Bộ GD

  •