Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa mã đề 218 của Bộ GD

Các em cùng nhanh tay tham khảo đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa mã đề 218 của Bộ GD chính xác nhất tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2018 - Mã đề 218

Câu 41: Cho vài giọt phenolphatalein vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành

A. màu cam                                     B. màu xanh

C. màu hồng                                    D. màu vàng

Câu 46: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất?

A. Al                   B. Cu                         C. Au                         D. Ag

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Hoa ma de 218 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Hoa ma de 218 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Hoa ma de 218 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Hoa ma de 218 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2018 - Mã đề 218

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Hoa ma de 218 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa mã đề 218 của Bộ GD

  •