Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Lý mã đề 220 của Bộ GD

Đề thi và đáp án THPT Quốc Gia năm 2018 môn Lý mã đề 220 của Bộ GD đã được cập nhật chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 220

Câu 12: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, chàm, cam và lục. Chiết suất của nước có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng:

A. lục

B. đỏ

C. cam

D. chàm


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Ly ma de 220 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Ly ma de 220 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Ly ma de 220 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Ly ma de 220 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 220

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Ly ma de 220 cua Bo GD

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Lý mã đề 220 của Bộ GD

  •