Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Lý mã đề 222 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Lý mã đề 222 của Bộ GD đã được cập nhật, các em cùng xem chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 222

Câu 4: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, chàm, cam và lục. Chiết suất của nước có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng:

A. đỏ

B. cam

C. chàm

D. lục


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Ly ma de 222 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Ly ma de 222 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Ly ma de 222 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Ly ma de 222 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 222

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Ly ma de 222 cua Bo GD

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Lý mã đề 222 của Bộ GD

  •