Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Lý mã đề 204 của Bộ GD

Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Lý mã đề 204 của Bộ GD, được tổ chức vào sáng 26/6

Đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 204

Câu 2: Chiếu một ánh sáng đơn sắc màu lục vào một chất huỳnh quang, ánh sáng phát quang do chất này phát ra không thể là ánh sáng màu

A. cam

B. tím

C. đỏ

D. vàng

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Ly ma de 204 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Ly ma de 204 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Ly ma de 204 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Ly ma de 204 cua Bo GD

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 204

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Ly ma de 204 cua Bo GD

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Lý mã đề 204 của Bộ GD

  •