Đáp án của Bộ GD đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh - mã đề 220

Đáp án của Bộ GD đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Sinh mã đề 220 đã được cập nhật, các em cùng tham khảo chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2018 - Mã đề 220

Câu 88: Chó rừng đi kiếm ăn theo đàn, nhờ đó bắt được trâu rừng có kích thước lớn hơn. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. hỗ trợ khác loài

B. hỗ trợ cùng loài

C. cạnh tranh khác loại

D. cạnh tranh cùng loài


Dap an cua Bo GD de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Sinh - ma de 220

Dap an cua Bo GD de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Sinh - ma de 220

Dap an cua Bo GD de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Sinh - ma de 220

Dap an cua Bo GD de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Sinh - ma de 220

Dap an cua Bo GD de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Sinh - ma de 220

Dap an cua Bo GD de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Sinh - ma de 220

Hướng dẫn giải của Bộ GD Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2018 - Mã đề 220

Dap an cua Bo GD de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Sinh - ma de 220
Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án của Bộ GD đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh - mã đề 220

  •