Đáp án của Bộ GD đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh - mã đề 209

Đáp án và đề thi của Bộ GD môn Sinh mã đề 209 THPT Quốc Gia năm 2018 được tổ chức thi vào sáng 26/6 đã được cập nhật chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2018 - Mã đề 209

Câu 94: Khi nói về qua trình tiêu hóa thức ăn ở động vật có túi tiêu hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

A. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào

B. trong ngành Ruột khoang, chỉ có thủy tức mới có cơ quan tiêu hóa dạng túi

C. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ enzim của lozoxom

D. trong túi tiêu hóa, thức ăn chỉ được biến đổi về mặt cơ học


Dap an cua Bo GD de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Sinh - ma de 209

Dap an cua Bo GD de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Sinh - ma de 209

Dap an cua Bo GD de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Sinh - ma de 209

Dap an cua Bo GD de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Sinh - ma de 209

Dap an cua Bo GD de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Sinh - ma de 209

Dap an cua Bo GD de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Sinh - ma de 209

Hướng dẫn giải của Bộ GD Đề thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2018 - Mã đề 209

Dap an cua Bo GD de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Sinh - ma de 209
Theo TTHN
 

Viết bình luận: Đáp án của Bộ GD đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Sinh - mã đề 209

  •