Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Toán - mã đề 110 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Toán mã đề 110 của của Bộ GD đã được cập nhật nhanh và chính xác nhất dưới đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Mã đề 110

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của thầy cô xem phía dưới

Câu 18: Từ một hộp chứa 7 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

A. 5/12

B. 2/7

C. 1/22

D. 7/44


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 110 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 110 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 110 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 110 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 110 cua Bo GD

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của thầy cô xem phía dưới.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Mã đề 110

 
Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 110 cua Bo GD 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Toán - mã đề 110 của Bộ GD

  •