Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Toán - mã đề 112 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Toán mã đề 112 của Bộ GD đã được cập nhật chi tiết dưới đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Mã đề 112

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của thầy cô xem phía dưới.

Câu 18: Từ một hộp chứa 10 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

A. 2/91

B. 12/91

C. 1/12

D. 24/91


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 112 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 112 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 112 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 112 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 112 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Mã đề 112

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 112 cua Bo GD


Theo TTHN
 

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Toán - mã đề 112 của Bộ GD

  •