Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Toán - mã đề 117 của Bộ GD

Đề thi và đáp án THPT Quốc Gia năm 2018 môn Toán mã đề 117 của Bộ GD đã được cập nhật tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Mã đề 117

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của thầy cô xem phía dưới.

Câu 21: Từ một hộp chứa 11 quả cầu màu đỏ và 4 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

A. 24/455

B. 4/455

C. 33/91

D. 4/165


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 117 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 117 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 117 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 117 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 117 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Mã đề 117

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 117 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Toán - mã đề 117 của Bộ GD

  •