Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Toán - mã đề 120 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Toán mã đề 120 của Bộ GD đã được cập nhật chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Mã đề 120

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của thầy cô xem phía dưới.

Câu 23: Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,1%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãu sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửu ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

A. 13 năm                                             B. 11 năm

C. 12 năm                                             D. 10 năm


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 120 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 120 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 120 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 120 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 120 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Mã đề 120

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 120 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Toán - mã đề 120 của Bộ GD

  •