Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Toán - mã đề 106 của Bộ GD

Đề thi và đáp án THPT Quốc Gia năm 2018 môn Toán mã đề 106 của Bộ GD đã được cập nhật, các em cùng xem chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Mã đề 106

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của thầy cô xem phía dưới.

Câu 17: Từ một hộp chứa 10 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

A. 24/91

B. 1/12

C. 2/91

D. 12/91


Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 106 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 106 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 106 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 106 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 106 cua Bo GD

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của thầy cô xem phía dưới.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Mã đề 106

Dap an de thi THPT Quoc Gia 2018 mon Toan - ma de 106 cua Bo GD


Theo TTHN
 

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Toán - mã đề 106 của Bộ GD

  •