Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2018 - mã đề 208 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Hóa mã đề 208 năm 2018 của Bộ GD chính xác nhất đã được cập nhật, các em cùng xem chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2018 - Mã đề 208

Câu 53: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 8 gam bột CuO nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 5                         B. 10                        C. 12                        D. 8


Dap an de thi THPT Quoc Gia mon Hoa nam 2018 - ma de 208 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia mon Hoa nam 2018 - ma de 208 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia mon Hoa nam 2018 - ma de 208 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia mon Hoa nam 2018 - ma de 208 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2018 - Mã đề 208

Dap an de thi THPT Quoc Gia mon Hoa nam 2018 - ma de 208 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2018 - mã đề 208 của Bộ GD

  •