Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Lý năm 2018 - mã đề 216 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Lý mã đề 216 năm 2018 chính xác nhất đã được cập nhật tại đây của Bộ GD

Đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 216

Câu 6: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của nước có giá trị lớn nhỏ nhất đối với ánh sáng:

A. cam

B. đỏ

C. tím

D. lục


Dap an de thi THPT Quoc Gia mon Ly nam 2018 - ma de 216 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia mon Ly nam 2018 - ma de 216 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia mon Ly nam 2018 - ma de 216 cua Bo GD

Dap an de thi THPT Quoc Gia mon Ly nam 2018 - ma de 216 cua Bo GD

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 216

Dap an de thi THPT Quoc Gia mon Ly nam 2018 - ma de 216 cua Bo GD

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Lý năm 2018 - mã đề 216 của Bộ GD

  •