Đáp án của Bộ GD đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Địa mã đề 315

Đề thi và đáp án của Bộ GD môn Địa mã đề 315 kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018 được cập nhật chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2018 - Mã đề 315

Câu 46: Phát biểu nào sau đây không đúng về đô thị hóa của nước ta?

A. trình độ đô thị hóa chưa cao

B. phân bố đô thị đồng đều cả nước

C. quá trình đô thị hóa diễn ra chậm

D. tỉ lệ dân đô thị có xu hướng tăng


Dap an cua Bo GD de thi THPT Quoc Gia nam 2018 mon Dia ma de 315


Hướng dẫn giải của Bộ GD Đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2018 - Mã đề 315

Dap an cua Bo GD de thi THPT Quoc Gia nam 2018 mon Dia ma de 315Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án của Bộ GD đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Địa mã đề 315

  •