Đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Địa mã đề 320 của Bộ GD

Các em tham khảo đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Địa mã đề 320 của Bộ GD được cập nhật chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa năm 2018 - Mã đề 320

Câu 50: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay?

A. gia tăng tự nhiên rất cao

B. co quy mô dân số lớn

C. có nhiều dân tộc ít người

D. dân tộc Kinh đông nhất


Dap an de thi THPT Quoc Gia nam 2018 mon Dia ma de 320 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Địa mã đề 320 của Bộ GD

=> Tải Đáp án Tại Đây

Dap an de thi THPT Quoc Gia nam 2018 mon Dia ma de 320 cua Bo GD


Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn Địa mã đề 320 của Bộ GD

  •