Đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn GDCD của Bộ GD mã đề 314

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn GDCD mã đề 314 của Bộ GD được cập nhật chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2018 - Mã đề 314

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, thư tín của cá nhân chỉ được thực hiện khi có

A. quyết định của cơ quan có thẩm quyền

B. dấu hiệu nghi ngờ phạm tội

C. kiến nghị, đề xuất của người dân

D. yêu cầu của nhân viên bưu điện


Dap an de thi THPT Quoc Gia nam 2018 mon GDCD cua Bo GD ma de 314


Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn GDCD của Bộ GD năm 2018 - Mã đề 314

=> Tải Đáp án Tại Đây

Dap an de thi THPT Quoc Gia nam 2018 mon GDCD cua Bo GD ma de 314


Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia năm 2018 môn GDCD của Bộ GD mã đề 314

  •