Đáp án của Bộ GD đề thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Sử mã đề 321

Đáp án của Bộ GD đề thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Sử mã đề 321 của Bộ GD được cập nhật tại đây

Đề thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Sử mã đề 321 

Câu 3: Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại đã và đang đứa loài người chuyển sang thời đại văn minh 

A. công nghiệp 

B. trí tuệ 

C. thương mại 

D. dịch vụ

Dap an cua Bo GD de thi THPT Quoc gia nam 2018 mon Su ma de 321

Đáp án của Bộ GD đề thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Sử mã đề 321

Dap an cua Bo GD de thi THPT Quoc gia nam 2018 mon Su ma de 321

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án của Bộ GD đề thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Sử mã đề 321

  •