Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 210 của Bộ GD

Đề thi và đáp án thi THPT Quốc gia môn Lý mã đề 210 năm 2018 của Bộ GD đã được cập nhật chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 210

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới

Câu 12: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, cam và lục. Chiết suất của nước có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng:

A. tím

B. lục

C. cam

D. đỏ


Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 210 cua Bo GD

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 210 cua Bo GD

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 210 cua Bo GD

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 210 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 210

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 210 cua Bo GD


Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 210 của Bộ GD

  •