Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 202 của Bộ GD

Đề thi và đáp án thi THPT Quốc gia môn Lý mã đề 202 năm 2018 của Bộ GD được tổ chức thi vào chiều ngày 25/6 đã được cập nhật chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 202

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới

Câu 4: Khi nói về tia laze, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia laze luôn được truyền thẳng qua lăng kính

B. tia laze được sử dụng trong thông tin liên lạc

C. tia laze được dùng như một dao mổ trong y học

D. tia laze có cùng bản chất với tia tử ngoại


Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 202 cua Bo GD

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 202 cua Bo GD

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 202 cua Bo GD

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 202 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 202

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 202 cua Bo GD

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 202 của Bộ GD

  •