Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 224 của Bộ GD

Đề thi và đáp án thi THPT Quốc gia môn Lý mã đề 224 năm 2018 của Bộ GD tổ chức thi sáng 26/6

Đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 224

Câu 2: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của nước có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng:

A. tím

B. đỏ

C. cam

D. lục


Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 224 cua Bo GD

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 224 cua Bo GD

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 224 cua Bo GD

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 224 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 224

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 224 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 224 của Bộ GD

  •