Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 207 của Bộ GD

Đề thi và đáp án thi THPT Quốc gia môn Lý mã đề 207 năm 2018 của Bộ GD tổ chức thi sáng 26/6

Đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 207

Câu 8: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của nước có giá trị lớn nhất đói với ánh sáng:

A. đỏ

B. tím

C. cam

D. lục


Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 207 cua Bo GD

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 207 cua Bo GD

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 207 cua Bo GD

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 207 cua Bo GD

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 207

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 207 cua Bo GD

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 207 của Bộ GD

  •