Đáp án môn Lý THPT Quốc gia năm 2018 - mã đề 208 của Bộ GD

Đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Lý mã đề 208 của Bộ GD đã được cập nhật chi tiết tại đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 208

Câu 8: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của nước có giá trị nhỏ nhất đói với ánh sáng:

A. cam

B. tím

C. lục

D. đỏ


Dap an mon Ly THPT Quoc gia nam 2018 -  ma de 208 cua Bo GD

Dap an mon Ly THPT Quoc gia nam 2018 -  ma de 208 cua Bo GD

Dap an mon Ly THPT Quoc gia nam 2018 -  ma de 208 cua Bo GD

Dap an mon Ly THPT Quoc gia nam 2018 -  ma de 208 cua Bo GD

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 208

Dap an mon Ly THPT Quoc gia nam 2018 -  ma de 208 cua Bo GD

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án môn Lý THPT Quốc gia năm 2018 - mã đề 208 của Bộ GD

  •