Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 209 của Bộ GD

Đề thi và đáp án thi THPT Quốc gia môn Lý mã đề 209 năm 2018 của Bộ GD đã được cập nhật, các em cùng nhanh tay xem tại đây nào!

Đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 209

Câu 8: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của nước có giá trị lớn nhất đói với ánh sáng:

A. đỏ

B. lục

C. cam

D. tím


Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 209 cua Bo GD

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 209 cua Bo GD

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 209 cua Bo GD

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 209 cua Bo GD

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của của Bộ GD xem phía dưới

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lý năm 2018 - Mã đề 209

Dap an mon Ly THPT Quoc gia 2018 - ma de 209 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2018 - mã đề 209 của Bộ GD

  •