Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 101 của Bộ GD

Đề thi và đáp án thi THPT Quốc gia môn Toán mã đề 101 rncủa Bộ GD năm 2018 tổ chức thi chiều 25/6.

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Mã đề 101

Câu 16: Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 7,5%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãu sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửu ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

A. 11 năm                                         B. 9 năm

C. 10 năm                                         D. 12 năm


Dap an mon Toan THPT Quoc gia 2018 - Ma de 101 cua Bo GD

Dap an mon Toan THPT Quoc gia 2018 - Ma de 101 cua Bo GD

Dap an mon Toan THPT Quoc gia 2018 - Ma de 101 cua Bo GD

Dap an mon Toan THPT Quoc gia 2018 - Ma de 101 cua Bo GD

Dap an mon Toan THPT Quoc gia 2018 - Ma de 101 cua Bo GD

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của thầy cô xem phía dưới.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Mã đề 101

Dap an mon Toan THPT Quoc gia 2018 - Ma de 101 cua Bo GD

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 101 của Bộ GD

  •