Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 102 của Bộ GD

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán mã đề 102 năm 2018 có đáp án của của Bộ GD được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Mã đề 102

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của thầy cô xem phía dưới.

Câu 17: Từ một hộp chứa 7 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

A. 5/12

B. 7/44

C. 1/22

D. 2/7


Dap an mon Toan THPT Quoc gia 2018 - Ma de 102 cua Bo GD

Dap an mon Toan THPT Quoc gia 2018 - Ma de 102 cua Bo GD

Dap an mon Toan THPT Quoc gia 2018 - Ma de 102 cua Bo GD

Dap an mon Toan THPT Quoc gia 2018 - Ma de 102 cua Bo GD

Dap an mon Toan THPT Quoc gia 2018 - Ma de 102 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Mã đề 102

 

 Dap an mon Toan THPT Quoc gia 2018 - Ma de 102 cua Bo GD

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 102 của Bộ GD

  •