Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2018 - Mã đề 103 của Bộ GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán mã đề 103 năm 2018 của Bộ GD&ĐT được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Mã đề 103

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án của thầy cô xem phía dưới.

Câu 16: Từ một hộp chứa 9 quả cầu màu đỏ và 6 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

A. 12/65

B. 5/21

C. 24/91

D. 4/91


Dap an mon Toan THPT Quoc gia nam 2018 - Ma de 103 cua Bo GD

Dap an mon Toan THPT Quoc gia nam 2018 - Ma de 103 cua Bo GD

Dap an mon Toan THPT Quoc gia nam 2018 - Ma de 103 cua Bo GD

Dap an mon Toan THPT Quoc gia nam 2018 - Ma de 103 cua Bo GD

Dap an mon Toan THPT Quoc gia nam 2018 - Ma de 103 cua Bo GD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - Mã đề 103 của Bộ GD

Dap an mon Toan THPT Quoc gia nam 2018 - Ma de 103 cua Bo GD

 


Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2018 - Mã đề 103 của Bộ GD

  •