Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 10 môn Sinh năm 2017

Đề cương ôn tập thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 năm học 2017 - 2018 của trường THPT Hà Huy Tập, xem chi tiết dưới đây:

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 - MÔN SINH HỌC 10, NĂM HỌC 2017 - 2018


1. Nêu những điểm khác  biệt về cấu trúc của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.
2. Các thành phần cấu tạo nên tế bào nhân sơ.

  • Thành tế bào
  • Màng sinh chất
  • Tế bào chất
  • Vùng nhân

 
3. Trình bày cấu trúc và chức năng của các thành phần cấu tạo nên tế bào nhân thực.
 
4. Nêu  cấu tạo và chức năng của các bào quan trong  tế bào nhân thực có cấu trúc màng đơn.
 
5. Nêu  cấu tạo và chức năng của các bào quan trong  tế bào nhân thực có cấu trúc màng kép.
6. Trình bày cấu trúc và chức năng của các thành phần chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật.
7. Tại sao nói: “Màng sinh chất có cấu trúc mô hình khảm động”? Cấu trúc đó có ý nghĩa gì đối với tế bào?
8. Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động.
9. Thế nào là vận chuyển thụ động? Trình bày các kiểu vận chuyển thụ động.
10. Thế nào là vận chuyển chủ động? Trình bày cơ chế và ý nghĩa của vận chuyển chủ động.
11. Sự khuếch tán các chất qua màng sinh chất phụ thuộc chủ yếu vào những yếu tố nào?
12. Phân biệt 3 loại môi trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương về khái niệm, chiều di chuyển của chất tan và chiều di chuyển của nước.
13. Thế nào là nhập bào? Nhập bào gồm những loại nào?
14. Cấu trúc và cơ chế tác động của enzim.
15. Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.

Theo TTHN

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 10 môn Sinh năm 2017

  •