Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Anh 2018 - THPT Đa Phúc

Đề cương học kì 1 lớp 12 môn Anh 2018 của trường THPT Đa Phúc gồm phần hệ thống kiến thức và bài tập ôn tập, xem chi tiết tại đây

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Anh 2018 - THPT Đa Phúc

II. Choose the best answer among A, B, C or D to complete each of the following sentences:

1. InNew Zealand, students_______ secondary school at the ages from about 13 to 18.

A. do                      B. assess                      C. take                          D. attend

2. Secondary school inPakistanbegins from grade 9 and __­_____ for four years.

A. lasts                   B. spends                     C. requires                    D. prepare

De cuong on tap hoc ki 1 lop 12 mon Anh 2018 - THPT Da Phuc

TẢI FILE ĐỀ CƯƠNG TẠI ĐÂY

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Anh 2018 - THPT Đa Phúc

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!